PROFILE DESIGN

PROFILE DESIGN // Ontwerp & Realisatie van Websites, Huisstijl, Online Communicatie, Reclame.

Disclaimer

 

WWW.PROFILEDESIGN.NL

Profile Design (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Profile Design, verleent u hierbij toegang tot www.profiledesign.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Profile Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Profile Design spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Profile Design. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Profile Design nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website bevat een koppeling met Google Analytics voor het analyseren van de hoeveelheid bezoekers en hun interesses. De volgende Google Analytics Services zijn in gebruik

  • Google Analytics-gegevens van deze website worden gedeeld met andere Google-services
  • Benchmarking ten behoeve van vergelijking met concurrerende websites

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Profile Design. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Profile Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 
 
          Bedrijf 

       Bedrijf 

         Portfolio 

      Portfolio 

          Cursus 

       Cursus 

         Tarieven

      Tarieven

          Contact 

       Contact